Profiili

Maalaan ympärilläni olevaa elämää. Maalaan öljyväreillä, mutta erilaiset sekatekniikat luovat uusia mahdollisuuksia. Maalauspohjan materiaali usein määrittelee myös sen miten tulen siihen maalaamaan. Havaintoon perustuvat kuvat toimivat inspiraationi lähteenä, jonka kautta maalaus syntyy. Valokuvan elementit voivat täysin muuttaa muotoaan lopullisessa työssä. Maalauksissani haluan tutkia miten havaintoon perustuva kuva saa uuden merkityksen. Aiheina ovat eläimet, ihmiset ja maisemat.

Tutkin kuvia eri osien kautta, miten sommitelma muuttuu ja miten siitä saa taas kiinnostavan kokonaisuuden. Pyrin havaintoon perustuvaan aiheeseen pelkistetyllä lähestymistavalla. Alkuperäinen aihe ei ole keskeisessä roolissa, sillä ei ole merkitystä. Värit luovat sisällön työhön.

Värit ovat tärkeitä ja tutkin töissäni erilaisten värien toimivuutta keskenään. Miten värit käyttäytyvät toisten värien rinnalla. Pyrin löytämään uusia sävyjä enkä tyydy yksinkertaiseen ratkaisuun. Miten monta sävyä voikaan sekoittaa muutamasta väristä. Annan värien ja aiheen leikkiä maalauksieni pinnalla.

Maalaukseni ovat tunteen herättäjiä. Mitä se kertoo katsojalle ja miten hän sen tulkitsee?