English

I am artist from Finland.

I observe life surrounding me. Faces are often the subject of my paintings, through which I interpret the world. Different feelings and stories come to life on the canvas, through brush strokes and colors. I watch the colors and subjects play on top of my paintings.

Nature and animals play main role in my art. My paintings awaken emotions. I give the observer space for their own interpretations.

In addition to my paintings, I write poems that support my pictorial expression. My stories continue their journey from form to text and form a symbiosis around them.

I often paint with oil colors, and different techniques offer creative possibilities. Art moves me to new adventures.

Nederlands

Ik ben kunstenaar uit Finland.

Ik observeer het leven om me heen. Gezichten zijn vaak het onderwerp van mijn schilderijen waarmee ik de wereld interpreteer. Verschillende gevoelens en verhalen komen tot leven op het doek, door penseelstreken en kleuren. Ik kijk naar de kleuren en onderwerpen die op mijn schilderijen spelen.

Natuur en dieren spelen een hoofdrol in mijn kunst. Mijn schilderijen wekken emoties op. Ik geef de waarnemer de ruimte voor eigen interpretaties.

Naast mijn schilderijen schrijf ik gedichten die mijn picturale expressie ondersteunen. Mijn verhalen vervolgen hun reis van vorm naar tekst en vormen een symbiose om hen heen.

Ik schilder vaak met olieverf en verschillende technieken bieden creatieve mogelijkheden. Kunst brengt me naar nieuwe avonturen.